IAM - en fremskyndelsesfilosofi!

 
 

    I Am filosofien tager udgangspunkt i en forestilling om, at vi skaber verden, som vi selv er. Vi gør alle vort bedste! Sommetider er det bare ikke godt nok. Så må vi gøre noget andet. At gøre noget andet end det vi plejer, kan være noget af en udfordring.

    Vi er mennesker først og fremmest. Vanens magt er stor. Når vi forsøger at gøre noget andet end det vi plejer, bliver vi ofte fanget i vanens tyngdefelt. Et net af fælder, der sikrer at vi bliver, ved det vi kender. Vi bindes til fortidens erfaringer og overbevisninger, kultur, arv og miljø.

    At forsøge at ændre denne “kodning” kræver indsigt og forståelse af de mekanismer, der styrer vores udvikling og læring. I Am filosofien danner grundlaget for denne udviklingsproces. En åbning af koden og dermed fornyelse i tanke, ord og handling. en forandring i krop, sind og ånd er en konsekvens af et målrettet strategisk udviklingsarbejde baseret på motivation, multi-intelligent indlærings teori, pædagogiske læringsstile, læringsmatricer og naturlige succesmønstre og m.a.

I Am er en fremskyndelse af din personlige udviklingsproces.

Når du investerer i dig selv, investerer du i din fremtid

Lev dit liv, der er ikke andre til det!